Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasady Przyjęcia do Ośrodka Wsparcia

 1. Skierowanie do Ośrodka Wsparcia następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach działającego z upoważnienia Starosty Ryckiego na czas niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego.
 2. Osoby przyjmowane po raz pierwszy do Ośrodka otrzymują decyzję wydaną na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 3. Termin przyjęcia do Ośrodka ustala kierownik w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.
 4. Przed przyjęciem pracownik socjalny informuje osobę kierowaną lub jej opiekuna
  o zasadach funkcjonowania Ośrodka oraz zbiera dodatkowe informacje dotyczące osoby kierowanej lub jej sytuacji rodzinnej.
 5. Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w Ośrodku Wsparcia ustala Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach na podstawie Art. 51b ustawy
  o pomocy społecznej. Odpłatność miesięczna za usługi świadczone w Ośrodkach Wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego (kryterium dla osoby samotnie gospodarującej - 701,00zł, kryterium dla osoby w rodzinie - 528,00zł).

 

Ważne!

Każda osoba zainteresowana uczestnictwem w zajęciach w Ośrodku Wsparcia w Leopoldowie ma możliwość pobrania dokumentów z naszej strony internetowej (zamieszcone poniżej).  Osoba z kompletem wypełnionych dokumentów, spełniająca wymagania* powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w jej gminie.

 

 

*wymagania znajdują się w informacjach ogólnych o instytucji.

 

 

Podopieczni korzystają z pomocy pracownika socjalnego, który poprzez swoją prace pomaga przystosować się nowym podopiecznym do warunków Ośrodka.
 Pracownik socjalny pomaga kompletować dokumentację oraz radzić sobie w codziennych trudnościach każdemu z podopiecznych.

Do zadań pracownika socjalnego należy m. in.:

 • aktualizacja wywiadów środowiskowych;
 • współpraca z ośrodkami pomocy społecznej oraz  z jednostkami świadczącymi usługi w zakresie pomocy społecznej;
 • współpraca z rodziną;
 • poprawne rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb uczestników.
 • pomoc podopiecznym w rozwiązywaniu problemów wykraczających poza sprawy związane z pobytem w ŚDS;
 • udział w opracowywaniu indywidualnych planów pracy;
 • prowadzenie akt osobowych uczestników;
 • uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco - terapeutycznego;

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o przyjęcie do OW w Leopoldowie

Utworzono dnia 13.12.2018, 21:02

Załącznik nr 1 do zaświadczenia lekarskiego

Utworzono dnia 13.12.2018, 21:02

Zaświadczenie lekarskie

Utworzono dnia 13.12.2018, 21:02

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Utworzono dnia 13.12.2018, 21:02

Oświadczenie wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Utworzono dnia 13.12.2018, 21:02

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny