Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin Uczestników OW

Uczestnicy mają prawo do :

 1. Przebywania w Ośrodku Wsparcia w Leopoldowie w godzinach 7:30- 15:30.
 2. Korzystania z podstawowej opieki i pomocy świadczonej przez pracowników OW.
 3. Korzystania z zajęć organizowanych w Ośrodku.
 4. Korzystania ze sprzętu znajdującego się w Ośrodku.
 5. Godnego i podmiotowego traktowania.
 6. Realizowania własnych zainteresowań .
 7. Zgłaszania własnych propozycji związanych z tematem zajęć .
 8. Wyboru Rady Uczestników.
 9. Prywatności i intymności.
 10. Zgłaszania skarg i wniosków.
 11. Usprawiedliwionej nieobecności .
 12. Przebywania poza terenem OW po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi.

 

Uczestnicy mają obowiązek:

 1. Przestrzegania obowiązujących w Ośrodku Wsparcia w Leopoldowie przepisów

i regulaminów.

 1. Uczestniczenia w zajęciach i realizacji planu wspierająco – aktywizującego.
 2. Stosowania się do uzgodnionych poleceń pracownika OW.
 3. Respektowania prawa innych do prywatności , szacunku  oraz przestrzegania innych powszechnie uznanych zasad współżycia społecznego
 4. Dbania o higienę osobistą, estetyczny wygląd zewnętrzny oraz czystość, ład
  i porządek wokół siebie.
 5. Kulturalnego zachowania się wobec współuczestników i pracowników OW.
 6. Ponoszenia odpłatności za pobyt w OW zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Godnego reprezentowania Ośrodka  Wsparcia w Leopoldowie .
 8. Zabrania się przynoszenia i spożywania alkoholu na terenie OW oraz przychodzenia na zajęcia po spożyciu alkoholu.

 

 

Za nagminne i rażące łamanie zasad uczestnictwa przewiduje się :
1. Za 1-krotne złamanie zasad przewiduje się upomnienie i ostrzeżenie.
2.Za 2-krotne złamanie zasad przewiduje się upomnienie publiczne na forum społeczności.
3.3-krotne złamanie zasad skutkuje zawieszeniem w uczestniczenie w OW na okres
1 tygodnia
4. Kolejne złamanie zasad skutkuje wykluczeniem ze społeczności Ośrodka Wsparcia
w Leopoldowie.

Ważne!

Każda osoba zainteresowana uczestnictwem w zajęciach w Ośrodku Wsparcia w Leopoldowie ma możliwość pobrania dokumentów z naszej strony internetowej.  Osoba z kompletem wypełnionych dokumentów, spełniająca wymagania* powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w jej gminie.

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny